ธุรกิจการเดินทางนำเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางไปผจญภัยในต่างแดน หากมีโอกาสสักครั้งหนึ่ง thebestofviennablog ก็อยากแนะนำให้ได้มาประเทศญี่ปุ่นกัน และจะต้องมาสักการะหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ ที่เลื่องชื่ออย่างมากสำหรับชาวญี่ปุ่น

วัดโทไดจิ

ด้วยประวัติความเป็นมาทางด้านประวัตศาสตร์ความสำคัญทางศาสนาและความเป็นมาตั้งแต่ในอดีตที่กล่าวขานมาถึงปัจจุบัน จนได้รับรองจากรัฐบาลกลางของประเทศให้ยกเป็นสมบัติของชาติ และเป็นวัดสำคัญประจำเมืองนาราเลยทีเดียว ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างมาก มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่ชนชาวเมืองหรือคนไทย เรียกว่า หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ภายในวัด ตามข้อมูล ทัวร์ญี่ปุ่น มีการกล่าวพระนามว่า พระพุทธรูปไดบุสึ ถูกสร้างด้วยบรอนซ์ทั้งองค์ นอกจากวัดนี้จะเป็นสถานที่สักการะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองนาราแล้ว ยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่เรียนรู้ของศาสนาอีกด้วย โดยมีการเปิดการเรียนการสอนศาสนาฝ่ายเคงอนให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้ได้เข้ารับการอบรมฟรีอีกด้วย จนองค์กรกลางของศาสนาได้ยกย่องและมอบเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลก เมื่อถามถึงต้นกำเนิดวัดโทไดจิ ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 8 พระเจ้าจักรพรรดิโชมุเป็นผู้ที่ศรัทธาในการสร้างวัดนี้ เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางในการปกครองและเผยแพร่ทางด้านศาสนาแก่ประชาชนในสมัยนั้น

เนื่องจากสมัยนั้นเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างบ่อย อีกทั้งยังมีโรคระบาดแพร่เชื้อแก่พสกนิกรได้รับโรคร้ายนี้กันเป็นจำนวนมากมาย จนประกาศให้จัดสร้างวัดแห่งนี้โดยเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองและรักษาจิตใจแก่ปวงชนทั้งหลาย ซึ่งมีการสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานภายในวัดอย่างมากมาย โดยพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อย่างองค์หลวงพ่อโต มีความสูงถึง 14.98 เมตร โดยมีพระพักตร์ที่โอบอ้อมอารี ลักษณะทางกายทรงแสดงธรรมในเชิงปางนั่งสมาธิ ส่วนน้ำหนักขององค์พระพุทธรูปอยู่ที่ประมาณ 500 ตัน ต้องใช้ผู้คนมากหลายร้อยคนในการยกขึ้นไปประดิษฐานหรือเคลื่อนย้าย ซึ่งนักท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น มักเดินทางมาขอพระเกี่ยวกับด้านสุขภาพเป็นส่วนมาก เพราะเชื่อว่าพรที่ทรงประทานให้จะเกี่ยวกับสุขภาพที่ดี หรือปลอดภัยจากโรคภัย