เมื่อครั้ง 2000 – 3000 ปีก่อน สมัยคริสตกาล อาณาจักรอังกฤษ ตำนานกล่าวขานเรื่องราวมากมายเกี่ยวสโตนเอ็นจ์ที่นักท่องเที่ยวนิยมชมชอบไปเที่ยวอังกฤษกัน

สโตนเฮ้นจ์

กล่าวถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมา ทำไมผู้คนถึงกล่าวกันว่า เป็นจุดสำคัญของประเทศอังกฤษ สโตนเฮ้นจ์ เป็นหินที่ถูกจารึกไว้ว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ราบทางตอนใต้ มีแท่งหินสูงใหญ่จำนวน 112 ก้อนตั้งเรียงราย ล้อมกันเป็นแถว แถมมีความซับซอนกันถึง 3 ชั้น บ้างก็ว่าเป็นลักษณะหินทับซ้อนกันในแนวนนอนและแนวตั้ง กลุ่มนักโบราณคดีมีความเชื่อกันว่าหินดังกล่าว น่าจะมีอายุยาวนานมาก โดยมีธาตุคาร์บอนกัมมันตรังสี กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็มีการวิจัยผลงานชิ้นดังกล่าวของกลุ่มสมัยโบราณว่าน้ำหนักหินมีความหนักมากกว่า 30 ตัน ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบการที่จะยกหินขนาดนั้นได้ต้องใช้คนจำนวนมากในการยกมันขึ้นมาและจัดวางเรียงกัน นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ คล้ายกับกำแพงเมืองจีน เมื่อกล่าวถึงความอดทนและมุ่งมานะในการทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จลุ่ล่วงด้วยความตั้งใจ ดังนั้นการทัวร์อังกฤษส่วนใหญ่จะถูกจัดไว้อยู่ในโปรแกรมในการเที่ยว เพื่อสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวอนุสงณ์ที่สำคัญแห่งนี้ที่เป็นมีเรื่องราวกล่าวขานมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยพันปี โอกาสที่คุณจะได้สัมผัสสิ่งที่บรรพบุรษสมัยก่อนได้ริเริ่มเติมแต่งประดิษฐ์สถานที่ถูกเขียนร้อยเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรนับพันตัวรับประกันได้ว่า คุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยอรรถรสจากสิ่งมหัศจรรย์ ดังกล่าว กับการทัวร์อังกฤษ สักครั้งหนึ่งในชีวิต